pomnik Pi / Pi monument

instalacja-obiekt / installation-object, 2019

Instalacja, zaprezentowana po raz pierwszy na Wystawie Wzorowej (Entorpia, Wrocław, 2019), stanowi rozwinięcie koncepcji zapoczątkowanej w pracy Portret Pi (2011).


fot. K. Gwoździk, T. Dobiszewski

Istotą instalacji jest czysto wizualne przedstawienie liczby Pi, bez odwoływania się do zapisu formalnego, dokonane za pomocą stosunku objętości odpowiednich brył.