Projekty badawczeMathArt – dzieło habilitacyjne

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów, ASP we Wrocławiu
Lata realizacji: 2014-2018

informacje o projekcie


Wizualizacja zagadnień naukowych – przykłady klasyczne w ujęciu nowych mediów cyfrowych

Nr projektu: 72/UD/SKILLS/2014
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, projekt SKILLS (INTER)
Lata realizacji: 2014-2016

informacje o projekcie


Granice ruchu

Przestrzeń, czas, ruch – rola mediów sztuki
w popularyzacji nauki

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów, ASP we Wrocławiu
Lata realizacji: 2011-2015

szerszy opis wkrótce…