ZMIANA

instalacja wideo, pętla animowana, 2018

Praca prezentowana na wystawach:

  • Obraz Poruszający, Muzeum Ziemi Prudnickiej – ARSENAŁ, Prudnik, marzec – kwiecień 2018;
  • Galeria Wideo „kiosk TV”, Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, październik 2018.