Zenon^2

instalacja wideo, 2015

Inspiracją do powstania tej minimalistycznej instalacji był słynny paradoks ruchu Zenona z Elei, zwany dychotomią. W matematyce starożytnej Grecji dychotomia oznaczała symetryczny podział odcinka. Zenon, przekonany, iż świat jest w swej naturze niezmienny, posłużył się ową konstrukcją by dowieść, że ruch jest niemożliwy i stanowi tylko złudzenie zmysłów.

Rozumowanie Zenona, przekazane nam w szczątkowej postaci przez Arystotelesa (Fizyka, 239 b), najczęściej odtwarzane jest w następującej formie: aby dotrzeć do celu, trzeba najpierw przebyć połowę drogi, następnie połowę drogi pozostałej, połowę pozostałej… i tak dalej w nieskończoność; tego zaś w skończonym czasie dokonać nie można, zatem ruch jest niemożliwy.

Zgodnie z sugestią zawartą w tytule instalacji, dychotomiczne podziały jednowymiarowego odcinka przeniesione tu zostały w drugi wymiar. Na pewnych etapach owej ewolucji, kiedy kolejne podziały płaszczyzny ekranu wyznaczą dostatecznie małe pola, obraz ulega powiększeniu a seria dwuwymiarowych dychotomicznych podziałów rozpoczyna się od nowa.

Instalacja Zenon2 powstała specjalnie z myślą o wystawie GRANICE 2015.