Obraz wyczerpujący

instalacja wideo, pętla animowana, 2016

Praca zainspirowana starożytną metodą wyczerpywania, za pomocą której greccy matematycy potrafili przybliżać pola skomplikowanych figur. W odniesieniu do koła metoda ta polegała na wpisywaniu weń oraz opisywaniu na nim kolejnych wielokątów foremnych, które wraz ze wzrostem liczby kątów coraz lepiej przybliżały pole koła. Nigdy jednak nie mogły się z nim zrównać.

Obraz ten stanowi również wizualną metaforę ludzkiego poznania, nawiązując wprost do epistemo- logicznej koncepcji Mikołaja z Kuzy, zawartej w dziele O oświeconej niewiedzy: Intelekt przeto, który nie jest prawdą, nigdy tak dokładnie prawdy nie uchwyci, iżby nie dało się w nieskończoność uchwytywać jej coraz dokładniej. Albowiem ma się on do prawdy tak jak wielokąty do koła: choćby się wpisywały w koło coraz większą liczbą kątów i coraz bardziej do niego upodabniały, przecież nigdy z nim się nie pokryją: nawet gdyby w nieskończoność mnożyć liczbę kątów, nigdy nie wyjdzie z tego ich tożsamość z kołem.

W pewnym momencie nie sposób odróżnić ewoluującej na ekranie figury od koła. Jednak w idealne geometryczne koło wpisana jest niewymierność (związania z liczbą π), dlatego też figura ta po chwili znika z ekranu niczym bańka mydlana. Tego bowiem, co niewymierne, nie sposób utrwalić w materii.

Praca Obraz wyczerpujący prezentowana była na wystawach:

  • MathArt koło Vinci, Vinci Fit Art, Wrocław, wrzesień 2016;
  • OBRAZ PORUSZONY, DoubleTree by Hilton, Wrocław, marzec-kwiecień 2017;
  • PERMEATION – Przenikanie, Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Tianjin, Chiny, wrzesień 2018.