nielot / flightless

instalacja teoretycznie kinetyczna / theoretically kinetic installation, 2020

fot. Alicja Kielan, 2020

Instalacja nawiązuje do słynnego paradoksu Zenona z Elei zwanego Strzałą, wedle którego lecąca strzała w każdej chwili znajduje się w jakimś miejscu (zajmuje jakąś przestrzeń), a ponieważ czas jest sumą chwil, strzała de facto nie porusza się lecz spoczywa. W rozumowaniu tym, chyba po raz pierwszy w historii myśli, pojawia się koncepcja jakoby iluzja ruchu mogła powstawać w wyniku złożenia wielu stanów nieruchomych. Chociaż intencje Zenona były zgoła odmienne (chciał on wesprzeć eleacką koncepcję jedności i niezmienności bytu, wykazując pozorność wszelkiej wielości i zmiany), w starożytnej aporii doszukiwać się można teoretycznego „przepisu” na praktyczne wytworzenie iluzji ruchu w filmie.

fot. Alicja Kielan, 2020

Przyjmując za zasadę filmowe następstwo klatek, instalacja nielot ukazuje strzałę w spoczynku (góra) oraz strzałę w locie (dół).

Praca powstała w ramach Międzynarodowego Sympozjum Sztuki Było jest i będzie. Piękne czasy (2020). Aktualnie wisi nad biurkiem autora w Pracowni Poznania Wizualnego (ASP we Wrocławiu).

fot. Alicja Kielan, 2020