Granice koła

instalacja wideo, 2015

J. Jernajczyk: Granice koła, 2015

Praca odnosi się do matematyczno-filozoficznych spekulacji Mikołaja z Kuzy, związanych z badaniem własności obiektów nieskończonych. W dziele O oświeconej niewiedzy rozważa on relacje zachodzące pomiędzy prostą a krzywą i zauważa, że „obwód największego koła, niemogącego już być większym, jest krzywą w stopniu minimalnym, a więc w stopniu największym jest prostą”. Stąd obwód nieskończonego koła musi być tożsamy z prostą. To, co Kuzańczyk mógł sobie tylko wyobrazić, dzisiaj z łatwością możemy przedstawić w postaci ruchomego obrazu. Animowana pętla, ukazuje powiększające się koła, których łuki nieustannie dążą do prostej.

Praca prezentowana na wystawach:

  • Michał Jędrzejewski i preteksty przestrzeni, Galeria Test, Warszawa, listopad 2015;
  • GRANICE 2015, Galeria KINO, Wrocław,  grudzień 2015;
  • Polish Scientific Networks, Oratorium Marianum, Wrocław, czerwiec 2016;
  • MathArt koło Vinci (praca w wersji vinci), Vinci Fit Art, Wrocław, wrzesień 2016;
  • MATRIX, University of Leeds, Wielka Brytania, wrzesień 2016;
  • Młodzi w Muzeum. POZIOM NAJWYŻSZY, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, październik 2016;
  • OBRAZ PORUSZONY, DoubleTree by Hilton, Wrocław, marzec-kwiecień 2017.

Praca powstała w ramach realizacji projektu badawczego „Wizualizacja zagadnień naukowych – przykłady klasyczne w ujęciu nowych mediów cyfrowych”, finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

stopkaFNP3