Przegięcia i ekstrema

instalacja wideo, pętla animowana, 2016

Tytuł animacji odnosi się do matematycznych terminów określających charakterystyczne miejsca na wykresie funkcji: punkty przegięcia oraz ekstrema lokalne. Punkt przegięcia to miejsce, w którym funkcja zmienia się z wklęsłej na wypukłą lub odwrotnie. Ekstrema lokalne to punkty, w których na danym przedziale funkcja przyjmuje wartość najmniejszą (minimum) bądź największą (maksimum).

Animacja ukazuje koło toczącą się po ścieżce, która odpowiada wykresowi funkcji. Ruch ten obserwujemy jednak nie z zewnątrz, lecz z perspektywy koła. Stąd prawdziwy kształt ścieżki możemy jedynie odgadnąć na podstawie dynamiki prezentowanego ruchu.

Praca prezentowana na wystawie Przesilenie w Budapeszcie w 2016 r., w ramach cyklu „Halo Wrocław!”.