Ciałka oznaczone

instalacja wideo, 2015

Na ekranie prezentowany jest ruchomy zarys kobiecego ciała. Kształt ten staje się precyzyjny w momentach statycznych, w ruchu zaś traci swoją dokładność.

Matematyczna całka oznaczona odpowiada polu pod krzywą (wykresem funkcji). W teorii pole to można przybliżać za pomocą pionowych „słupków”, których liczba dąży do nieskończoności (na skończonym przedziale) a szerokość każdego z nich dąży do zera.

W praktyce obliczeniowej trzeba jednak zawsze zdecydować się na jakąś, z góry ustaloną dokładność. Przykładowo w obrazie cyfrowym pojedynczy słupek nigdy nie będzie cieńszy niż szerokość piksela.

Praca prezentowana była na wystawach:

  • GRANICE 2015, Galeria KINO, Wrocław,  grudzień 2015;
  • Polish Scientific Networks, Oratorium Marianum, Wrocław, czerwiec 2016.

 

Praca powstała w ramach realizacji projektu badawczego „Wizualizacja zagadnień naukowych – przykłady klasyczne w ujęciu nowych mediów cyfrowych”, finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

stopkaFNP3