Selected exhibitionsMathArt around Vinci

September 2016, Vinci Fit Art, Wrocław, Poland


Polish Scientific Networks

June 2016, Oratorium Marianum, Wrocław, Poland


Jakub Jernajczyk - GRANICE 2015, galeria KINOLIMITS 2015

December 2015, galeria KINO, Wrocław, Poland


MathArt

March 2015, Pedagogical University, Cracow, Poland


Granice ruchu (aplikacja multimedialna, J. Jernajczyk 2013)Spaces of Discrete Motion

November-December 2013, Zakład Narodowy
im. Ossolińskich we Wrocławiu, Poland