Ziarna myśli

W lutym 2018 r. nakładem Wydawnictwa Naukowego UAM ukazała się monografia „Problemy filozofii matematyki i informatyki”, pod redakcją Romana Murawskiego i Jana Woleńskiego. Tom ten zawiera rozdział mojego autorstwa pt. „Ziarna myśli – o własnościach dyskretnych form reprezentacji informacji”, w którym analizuję fundamentalny dla naszej kultury model nieciągłego zapisu danych, w tym również dyskretną reprezentację obrazu (więcej tutaj).

J. Jernajczyk: Ziarna myśli – o własnościach dyskretnych form reprezentacji informacji, [w:] Problemy filozofii matematyki i informatyki, red. R. Murawski, J. Woleński, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018.

Brak możliwości komentowania