Mathematical Transgressions

Z początkiem tego roku nakładem wydawnictwa Universitas ukazała się anglojęzyczna monografia Mathematical Transgressions 2015 (red. P. Błaszczyk, B. Pieronkiewicz), zawierająca napisany wraz z dr. B. Skowronem (Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej) rozdział Circle and sphere – geometrical speculations in philosophy.  W tekście tym akcentujemy poznawcze znaczenie metafor wizualnych (więcej tutaj).

J. Jernajczyk, B. Skowron: Circle and sphere – geometrical speculations in philosophy, [w:] Mathematical Transsgrestions 2015, red. P. Błaszczyk, B. Pieronkiewicz, Universitas, Kraków 2018.

Brak możliwości komentowania