Rzeczywistość i jej reprezentacje

W dniach 2-4 września 2015 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą odbyła się Druga Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna z cyklu: Co i jak poznajemy przez obrazy? W tym roku pod hasłem: Rzeczywistość i jej reprezentacje – od mimetyzmu do konstruktywizmu. Organizatorem konferencji był Zakład Filozofii Kultury Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Na konferencji wygłosiłem referat pt. „Reprezentacje dyskretne – ontologiczne i epistemologiczne aspekty nieciągłej struktury statycznych i dynamicznych obrazów cyfrowych”.

Abstrakt:
Obraz cyfrowy ma charakter nieciągły (dyskretny). Tworzy go matryca pikseli – niepodzielnych atomów wizualnych. Struktura dyskretna charakteryzuje również wymiar czasowy obrazu ruchomego. To, co na ekranie jawi się nam jako płynny, ciągły ruch, w rzeczywistości stanowi jedynie dyskretną iluzję ruchu. W trakcie wystąpienia omówione zostaną własności dyskretnej reprezentacji obrazu, w odniesieniu do nieciągłego charakteru percepcji wzrokowej. Zagadnienia te staną się punktem wyjścia do szerszej refleksji na temat poznania pojęciowego oraz struktury rzeczywistości fizycznej.

Rzeczywistość i jej reprezentacje 01

 

Brak możliwości komentowania