Thinking in Images

W monografii Visual Thinking – Visual Culture – Visual Pedagogy ukazał się mój artykuł Thinking in Images: The Role of Digital Media in Popularizing Science (str. 31-40), dotyczący poznawczej roli obrazu.

Visual Thinking – Visual Culture – Visual Pedagogy

Abstrakt tekstu znajduje się w zakładce research/teksty naukowe, zaś całe wydawnictwo dostępne jest tutaj: http://bc.pollub.pl/dlibra/docmetadata?id=8704

J. Jernajczyk: Thinking in Images: The Role of Digital Media in Popularizing Science [w:] Visual Thinking
– Visual Culture – Visual Pedagogy
, red. H. Rarot, M. Śniadkowski, Politechnika Lubelska, Lublin 2014.

Brak możliwości komentowania